Repartycje

Print
There are no translations available.

REPARTYCJE

 

UWAGA! REPARTYCJA POŚREDNIA W ZPAP

Związek Polskich Artystów Plastyków Agencja Prawa Autorskiego informuje o rozpoczętej procedurze repartycji z tytułu opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych.

Wszystkich twórców - członków ZPAP zapraszamy do udziału w repartycji pośredniej polegającej na udzielaniu dotacji, grantów, dofinansowań, stypendiów.

W ramach repartycji pośredniej zachęcamy do składania wniosków o udzielenie zapomogi socjalnej.

Wnioski o udział w repartycji pośredniej ze wskazaniem rodzaju udziału (tj. zapomoga socjalna albo dofinansowanie albo stypendium itd.) prosimy składać do dnia 9 grudnia 2011 r. drogą pocztową na adres:

ZPAP APA, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze ZG ZPAP w godz. 9.00 - 15.00 od pn. do pt.

Informacji telefonicznych udziela w Pn., Śr, Czw. w godzinach 9.00 - 14.00 - osoba odpowiedzialna Agata Szostak.

 

UWAGA! REPARTYCJA BEZPOŚREDNIA W ZPAP

Związek Polskich Artystów Plastyków Agencja Prawa Autorskiego informuje o rozpoczętej procedurze repartycji z tytułu opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych.

Wszystkich twórców - członków ZPAP, których utwory zostały opublikowane w latach 1996 - 2010 w wydawnictwach książkowych i prasowych , prosimy o wypełnienie deklaracji.

Pobierz deklarację tutaj.

Wypełnione deklaracje prosimy składać do dnia 9 grudnia 2011 r. drogą pocztową na adres:

ZPAP APA, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze ZG ZPAP w godz. 9.00 - 15.00 od pn. do pt.

 

Informujemy, że dokonano rozliczeń z tytułu repartycji zgodnie z niżej zamieszczonymi ogłoszeniami.

 

Repartycja pośrednia

Związek Polskich Artystów Plastyków - Agencja Prawa Autorskiego informuje o możliwości składania wniosków dotyczących udziału w podziale środków z tytułu repartycji pośredniej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem repartycji ZPAP repartycja pośrednia może być dokonywana w postaci:

Wypłata przyznawana jest na wniosek twórcy.
Wniosek wraz z jego uzasadnieniem i danymi twórcy należy przesłać  do końca marca 2011 roku.

Repartycja bezpośrednia

Prosimy wszystkich, których dzieła plastyczne zostały wykorzystane w ramach dozwolonego użytku osobistego w roku 2010 o zgłaszanie się do ZPAP z wypełnioną deklaracji zgłoszeniową celem uczestnictwa w repartycji bezpośredniej.
Deklaracja jest dostępna poniżej w załączniku.
ZPAP wykonując obowiązki organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawniony jest do podziału środków finansowych w ramach repartycji, przysługujących z tytułu dozwolonego użytku dla utworów audiowizualnych.
Informujemy, że ogłoszenie to nie dotyczy utworów scenograficznych.
ZG ZPAP
tel. 22 621 51 43
ul. Nowy Świat 7/6
00-496 Warszawa
mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it