Regulaminy

Print
There are no translations available.

Pracę naszego Związku - oprócz najważniejszego dokumentu jakim jest Statut - usprawniają regulaminy.

W regulaminach znajdziecie wszystkie istotne prawa dzięki którym prowadzimy naszą działalność.

Regulaminom podlegają działania:

Ponadto będą one precyzować sposób:

 

Pobierz deklarację członkowską -->