Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy
Konkursy

31. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2023

Email Drukuj PDF

31. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2023, organizowany przez Galerię Sztuki w Legnicy.
Dla laureatów konkursu przewidziane atrakcyjne nagrody (m.in. finansowe oraz z postaci wystaw indywidualnych).
Zaproszeni do udziału w Przeglądzie absolwenci z 2022 i 2023 r.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: https://galeria.legnica.eu/promocje-2023/

 

Konkurs dla artystów plastyków z Podkarpacia

Email Drukuj PDF

Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu OBRAZ, GRAFIKA, RYSUNEK, RZEŹBA ROKU 2022/23 zamieszkałych na terenie Podkarpacia.
Pełna treść regulaminu ⬇️
https://www.bwa.rzeszow.pl/regulamin-konkursu,1311.html
Zgłoszenia elektroniczne do konkursu należy wypełnić online najpóźniej do 6 października 2023!
Formularz zgłoszeniowy ⬇️
https://www.bwa.rzeszow.pl/formularz-on-line.html

 

Konkurs_najem pracowni w Krakowie przy ul. Emaus

Email Drukuj PDF

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

ogłaszakonkurs ofert
na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ulicy Emaus 20/3.

Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu24.07.2023 r.,

po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie.
Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem biura ZG ZPAP pod nr 22 621 01 37 , 602 797 284.

link do treści ogłoszeniahttps://www.zpap.pl/zpap/index.php?option=com_content&view=article&id=1633&Itemid=227&lang=pl

 

Konkurs na najem pracowni w Krakowie

Email Drukuj PDF

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

ogłasza konkurs ofert
na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ulicy Emaus 20/3.

Pracownia jest przeznaczona wyłącznie na działalność artystyczną, prowadzoną przez artystów, w szczególności artystów będących członkami ZPAP.

Szczegółowe dane techniczne Pracowni:
numer: 3
powierzchnia: 83,30 m2
liczba pomieszczeń: 4 (pracownia z aneksem kuchennym,antresola, łazienka z WC, , magazynek oraz korytarz)
wyposażenie: aneks kuchenny, łazienka (woda z piecyka gazowego),
ogrzewanie: kaloryfery

Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu 24.07.2023 r.,
po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie.
Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem biura ZG ZPAP pod nr 22 621 01 37 , 602 797 284.

Uczestnicy konkursu:
Artyści, twórcy w szczególności rzeźbiarze i członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków.

Warunki i tryb, Konkursu:
Warunki konkursu, tryb jego przeprowadzania, w tym wyboru oferty, a także zasady najmu lokalu określa Regulamin Konkursu wraz z załącznikami
oraz Regulamin Komisji Konkursowej czuwającej nad przebiegiem Konkursu. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z Regulaminem
Konkursu Pracowni Emaus oraz jego załącznikami.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zpap.pl w zakładce „Pracownie Emaus”.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w Biurze Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa,
w terminie 12 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15:30 , bądź wysłać pocztą na adres:
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 10:00.
Przesyłka musi zostać dostarczona w terminie składania ofert.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek:
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20/3 W KRAKOWIE”
Ofertę na najem pracowni należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Pracowni Emaus.

Wybór oferty:
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
W ciągu 30 dni od upływy terminu do składania ofert Komisja ustali listę Twórców rekomendowanych do przyjęcia ich Oferty
oraz zawarcia umowy najmu wraz z uzasadnieniem.
W terminie 30 dni od utworzenia przez Komisję Konkursową listy rekomendowanych twórców Zarząd Główny ZPAP podejmuje Uchwałę o wyborze Oferty.
Uchwała, o której mowa powyżej, podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń.
Uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 30 dni od podania uchwały do publicznej wiadomości, w tym też terminie
Komisja konkursowa wystawi swoje rekomendacje co do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń
ZG ZPAP podejmuje w tym przedmiocie Uchwałę w terminie 30 dni od utworzenia rekomendacji.
Twórca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach Konkursu na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu
podpisania umowy najmu Pracowni.

Oferty nie spełniające wymogów Regulaminu Konkursu oraz oferty złożone po terminie podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji, oferta zostaje
zwrócona na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, z informacją o przyczynie pozostawienia oferty
bez rozpoznania. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.
link do treści ogłoszenia https://www.zpap.pl/zpap/index.php?option=com_content&view=article&id=1633&Itemid=227&lang=pl

 

10TH INTERNATIONAL ARTIST’S BOOK TRIENNIAL VILNIUS 2024

Email Drukuj PDF

Do pobrania

 

Konkurs na projekty graficzne polskich znaczków pocztowych i kryptoznaczków

Email Drukuj PDF

Na profilu Poczty Polskiej https://twitter.com/filatelistyka ogłoszonokonkurs na projekty graficzne polskich znaczków pocztowych i kryptoznaczków.

Tematem prac jest "Sztuka XXI wieku", co daje naprawdę szerokie pole dla Twórców.

Konkurs jest przeznaczony w szczególności dla młodych twórców i daję doskonałą okazję do zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców ponieważ znaczki będą wydane w wielotysięcznych nakładach. Przewidziane są również nagrody finansowe.

https://www.facebook.com/FilatelistykaMojeHobby

https://twitter.com/filatelistyka

https://instagram.com/kryptoznaczek

Szczegółowe zasady konkursu zostały opublikowane na naszej stronie internetowej:

https://nft.poczta-polska.pl/files/promo_9_terms_pl.pdf

Beata Ekler

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki

 

Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku

Email Drukuj PDF

w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 15:30 mija

termin składania prac konkursowych w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Prezydenta Sybiraka – Seweryna Nowakowskiego, na Bulwarach Kościałkowskiego w Białymstoku.Prace konkursowe wraz z pisemnym "Zgłoszeniem do udziału w konkursie" uczestnicy konkursu mogą składać (przesyłać)

w siedzibie Departamentu Urbanistyki i Architektury w Białymstoku przy ul. Dr. I. Białówny 11 w Białymstoku.Konkurs został zorganizowany jako jednoetapowy, nieograniczony, o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu przystępują do konkursu składając pracę konkursową wraz z pisemnym "Zgłoszeniem do udziału w konkursie".


Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia autora najlepsszej pracy konkursowej do udziału w negocjacjach, tj. w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na szczegółowym opracowaniu rzeźbiarskim pracy konkursowej. Maksymalna wartość udzielonego zamówienia została ustalona na kwotę 202 tys. zł brutto.

Artyści zainteresowani udziałem w konkursie powinny zapoznać się z regulaminem konkursu oraz załącznikami, które zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie,

Bogumił Sawicki - Sekretarz Sądu Konkursowego

tel. 85 8696612

tel. 509200647

 

konkurs na pomnik Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Email Drukuj PDF

Organizatorem konkursu jest Organizacja Turystyczna Leszno-Region.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu: Powrót Króla - wizyta przedstawicieli Polonii z Krajów Trójkąta Weimarskiego w Ojczyźnie, dofinansowanego z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą w ramach obszaru nr 4. Budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne. 

Niniejszy konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym uczestnicy składają zgłoszenia udziału do konkursu (oraz modele prac konkursowych) na projekt pomnika z brązu przedstawiający w sposób realistyczny króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.

Konkurs ma charakter realizacyjny – po rozstrzygnięciu, autor zwycięskiej pracy przystąpi do wykonania pomnika. 

Nagrodą dla Uczestnika, którego praca zostanie wybrana przez Komisję, jako zwycięska będzie realizacja projektu oraz nagroda finansowa w wysokości 20.000,00 zł brutto.

Budżet na realizację rzeźby (wraz z kosztami transportu na miejsce posadowienia), bez uwzględnienia nagrody konkursowej, nie może przekraczać kwoty 90.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje, regulamin, opis konkursu, warunki uczestnictwa - dostępne do pobrania pod linkiem: https://lesznoregion.pl/web/files/42772/Regulamin_konkursu_Pomnik_krola_Stanislawa_Leszczynskiego_UM_Leszna_MBWA_23_05_2023.pdf

 

III Ogólnopolskiego Biennale Rysunku CZAS-RUCH-PRZESTRZEŃ

Email Drukuj PDF

CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ

III OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE RYSUNKU

Organizator

Fundacja Pinata

www.pinatagroup.com

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych (studia II stopnia lub IV-VI rok studiów)

Opis

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Idea projektu, podobnie jak w poprzednich edycjach odnosi się do trzech abstrakcyjnych zagadnień – czasu, ruchu i przestrzeni.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku w terminie 14 grudnia 2023 do 25 stycznia 2024. Zostanie wydrukowany katalog z numerem ISBN.

Nagrody

Zostaną przyznane nagrody finansowe i wyróżnienia. 

Pula nagród wynosi 5900 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń

05.09.2023

Strona konkursu

http://pinatagroup.com/czas-ruch-przestrzen-iii/

 


Strona 2 z 26

Kalendarz

luty 2024
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2

Statystyka

Odsłon : 22417451

Bądź na bieżąco!