Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start O NAS

O nas

Email Drukuj PDF

logo zpap

Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) jest największym stowarzyszeniem artystów, założonym w Krakowie w 1911 roku.Związek zrzesza blisko 4500 artystów plastyków następujących specjalności: sztuki wizualne, malarstwo, grafika, rzeźba, nowe media, ceramika, szkło, witraż, tkanina, wzornictwo przemysłowe, architektura wnętrz, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, fotografia itp. Do ZPAP przyjmujemy absolwentów Akademii Sztuk Pięknych oraz innych szkół wyższych na kierunkach plastycznych. Przyjęcie do Związku możliwe jest również na podstawie udokumentowanej działalności twórczej.

Związek posiada 21 Okręgów w największych miastach Polski oraz dwa Domy Pracy Twórczej: Ustka i Świnoujście. Prowadzimy działalność wystawienniczą w kilku galeriach sztuki w całej Polsce. ZPAP jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych plenerów artystycznych, konkursów i przeglądów plastycznych.

Od wielu lat walczymy o zmiany w prawie regulującym wykonywanie zawodu artysty plastyka, m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie autorskim i prawach pokrewnych. W 1996 roku byliśmy organizatorem konferencji UNESCO poświęconej statusowi twórców.Od tej pory działamy na rzecz respektowania tego statusu w Polsce i wprowadzenia ustawy o twórcach profesjonalnych.

Jako Polski Komitet Narodowy przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sztuki UNESCO mamy swojego przedstawiciela w Światowym Komitecie Wykonawczym IAA.

W latach 1996-2019 ZPAP prowadził zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów artystycznych. Związek był członkiem CISAC - Międzynarodowej Konfederacji Autorów i Kompozytorów w latach 2016 - 2019.

Zgodnie z celami określonymi w Statucie;

Związek Polskich Artystów Plastyków - Związek Polskich Artystów Plastyków_wspiera rozwój i upowszechnianie sztuki, a także zajmuje się ochroną wolności twórczości artystycznej.


adres:
Zarząd Główny ZPAP,
ul. Nowy Świat 7 lok. 6,
00-496 Warszawa,
tel. (22) 621 01 37
http://www.zpap.pl,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr konta statutowego 34 1240 6175 1111 0000 4580 3851

The Association of Polish Artist and Designers (ZPAP) is the largest association of artists, founded in Cracow in 1911. This Association brings together nearly 4,500 visual artists of the following specialities: visual art, painting, graphics, sculpture,new media, ceramics, glass, stained glass, fabric, industrial design, interior design, stage design, conservation of artworks,photography etc. In ZPAP, we accept graduates of the Fine Arts Academy and other higher education schools for visual art fields. Admisson to the Association is also possible on the basis of evidence of creative activity.

The Association has 21 Districts in Poland's largest cities and has two Houses of Creative Work: Ustka and Świnoujście. We run exhibition activities in several art galleries across Poland. ZPAP is the organizer of many domestic and international outdoors for art,competitions and art reviews.

For many years, we have been fighting for changes to the law regulating practising an artist's profession, such as Act on Planning and Spatial Development, Construction law, Act on Housing Association, Copyright Law and Related Rights. In 1996 we were the organizer of the UNESCO conference dedicated to the status of the creators. From now on, we have been acting forward to respecting this status in Poland and introduction of the Professional Artist Act.

As a Polish National Committee at the International Association of Art / UNESCO, we have a representative in the World Executive Committee of IAA.

In the years 1996 - 2019, ZPAP ran collective management of copyright for artistic works. The Union was a member of the CISAC-International Confederation of Authors and Composers in 2016 - 2019.

According to the objectives set by the Statute;

Związek Polskich Artystów Plastyków- The Association of Polish Artists and Designers

supports the development and dissemination of art, and it also deals with the protection for freedom of artistic creativity.

 

Kalendarz

luty 2024
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2

Statystyka

Odsłon : 22417273

Bądź na bieżąco!